Tiraje incepand cu 20 exemplare.
Editare carte : tehnoredactare, machetare, scanare documente si fotografii, inserare pagini cu foto sau grafice color. Coperti la 4 culori cu machetare gratuita. Editura asigura ISBN si CIP ce implica drepturi de autor.
Scanarea documentelor sau a fotografiilor este urmată dacă este cazul de retuşuri pentru ca tiparul să fie de calitate.
Editura ,,Estfalia" tipareste: lucrari personale, versuri, monografii, autobiografii, lucrari de doctorat, cursuri diferite, lucrari stiintifice, etc.
EDITURĂ ACREDITATĂ CNCSIS
Întoarce-te la Agentie de Publicitate
- Agentie-Publicitate
- Contact
- Agentie publicitate
- Tipografie
- Editura
- Carti vizita
- Preturi
- Editura
- Tipografie
- Tipar digital
- Link Util
- Agent Vanzari
- Harta site